Välkommen!

Brf Liljekonvaljen i Järvastaden bildades 2011 av Skanska Nya Hem och består av två miljömärkta flerbostadshus:  Dammtorps allé 11 – 15, Fridensborgsvägen 130-142, Meanderslingan 34-36 och Våtmarksvägen 33. Föreningen har 145 lägenheter och 4 lokaler. Lägenheterna i Brf Liljekonvaljen är moderna med stora balkonger/terrasser. Lägenhetsinnehavarna övertog föreningen från Skanska Nya Hem i oktober 2016.

Järvastaden ligger intill Igelbäckens naturreservat och endast tio minuter från city. Det är en modern och ny stadsdel under uppbyggnad.

Närservice består av dagligvarubutik, restauranger, gym , förskolor och lekparker, grundskola, frisörer, kemtvätt mm. Större köpcentrum som Mall of Scandinavia, Kistagallerian, och Solna Centrum finns inom gång- och cykelavstånd.

Läs mer om Järvastaden på www.jarvastaden.se

För nya medlemmar läs vårat välkomstbrev under medlemssektionen i menyn.

Nyheter

Upprustning av innergården

  • On 16 maj, 2019
Vi kommer göra om lite på innergården med hjälp av våra trädgårdsmästare.Vi har bestämt att ta bort grusgångarna på innergården då gruset har en förmåga att hamna på ställen där det inte hör hemma, såsom i gräset, vid gungan, i sandlådan och i brunnarna. Gångarna kommer istället att stenläggas. Vi kommer även utöka gräsytorna något, […]
Läs mer
 

Föreningens årsredovisning publicerad

  • On 7 maj, 2019
I årsredovisningen redovisas föregående års ekonomi, resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse. Den innehåller också upplysningar om styrelsens planer, aktuella projekt, budget, med mera. Länk till årsredovisningen
Läs mer
 

Föreningsstämma 21 maj

  • On 2 maj, 2019
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Tid:         Den 21 maj 2019, klockan 19.00 Plats:     Jaktvillan i Järvastaden (korsningen Järva skjutbaneväg/Gunnarbovägen) Dagordning Stämmans öppnande Fastställande av dagordning Val av ordförande vid stämman Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justerare och tillika rösträknare Fråga om kallelse till stämman behörigen skett Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredovisning […]
Läs mer