Fastigheten

Miljödiplom EPD Vatten

Parkering

Du som är boende i Brf Liljekonvaljen kan parkera antingen i föreningens garage eller på valfri gata med boendeparkering.

Boendeparkering ansöker du på www.solna.se. Om du vill hyra garageplats i förenings garage kostar bilparkering 1000 kr/månad, MC-parkering 450 kr/månad & El-bilsparkering 1200 kr/månad plus kostnad för laddning på 1,50 kr/kWh . Kontakta då styrelsen; info@brfliljekonvaljen.se. Vid uppsägning eller flytt ska fjärrkontrollen lämnas tillbaka till Styrelsen. Om detta inte görs avaktiveras fjärrkontrollen samt tas en straffavgift om 1200 kr.

Gäster parkerar på gatan. Avgiften erläggs i betalautomaterna vid vägen.

Bra att tänka på för dig som använder garageporten:
Ska du köra ut ur garaget med bil ska du använda din fjärrkontroll, den öppnar hela garageporten.
Ska du åka ut med cykel ska du använda din lägenhetsbricka, då öppnas bara halva garageporten.
Det är inte okej att använda lägenhetsbrickan när du ska köra ut med bil. Systemet är uppbyggt så att tagg endast öppnar halva porten pga av att det är till för gångtrafik och cyklar. För biltransport skall fjärrkontroll användas.

Tomten

Rökning är inte tillåten i trapphuset och andra gemensamma utrymmen såsom direkt utanför entréerna. Undvik att fimpa utanför portarna. Tala gärna om det för dina vänner och eventuella hantverkare också. Det är förbjudet att slänga skräp/cigarettfimpar från fönstren/balkonger.

Vi vill hålla snyggt utanför portarna och på gården för allas trivsel.

Gården

Gården får användas för mindre privata arrangemang såsom exempelvis födelsedagsfirande. Meddela grannar i god tid innan arrangemanget och följ trivselregler vad gäller ljudnivå, tidpunkt mm. Städa efter dig så att gården förblir i ett trevligt och inbjudande skick.

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

Nedskräpning av gården är förbjuden liksom att slänga skräp/cigarettfimpar från fönstren/balkonger.

Husdjur

Ha uppsikt över dina husdjur och plocka upp efter dem.

Cyklar

Ställ cyklar i de cykelställ som finns på gården eller i cykelrum.

Avfall

Vi ber er respektera och följa anvisningarna för avfallssortering. Sopkärlen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Vi har sopkärl på Fridensborgsvägen 142, Meanderslingan 34, korsningen Våtmarksvägen och Dammtorps allé.

Återvinningsbara förpackningar av papper/papp/plast/metall/glas samt tidningar får inte slängas i sopkärlen utan skall slängas i återvinningen vid ICA.

Grovsopor får inte slängas med övrigt hushållsavfall eller ställas i källargångar och andra gemensamma utrymmen. Du ansvar själv för att grovsopor transporteras till en allmän återvinningscentral.

Källare

I källaren finns bland annat garage och förråd. Gångarna i källaren skall vara fria. Det får alltså inte stå saker i gångarna som hindrar och utgör brandfara. Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras i källaren.

Trapphus

Trapphuset får inte användas till förvaring av olika föremål. Sopor och avfall i trapphuset ser inte trevligt ut och bidrar inte till trivseln. Om du inte vill ha soporna stående i lägenheten, kan du vara säker på att grannarna inte vill ha dem i trapphuset.

Undvik också att lägga en dörrmatta utanför din dörr. Det försvårar bland annat städningen i trapphuset. Städfirman som ska städa trapphusen en gång i veckan heter Finexia.

Tappade nycklar eller dylikt i hisschaket.

Schindler har en tjänst att plocka upp tappade nycklar eller dylikt i hisschaktet.
Kostnaden är 1500 kr per tillfälle på dagtid vardagar.