Bostaden

Bostaden

Information om din bostad. Om skyldigheter och rättigheter som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst.

Information för bostadsrättshavare

Vad innebär bostadsrätt?

Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt. Så länge en medlem fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan medlemmen aldrig förlora bostadsrätten. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans fastigheten, det vill säga alla bostäder, lokaler, gemensamma utrymmen och eventuella uteplatser. Som medlem är du med och fattar beslut om hur huset ska skötas. Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman eller vid en extra stämma. Stämmorna är föreningens högsta beslutande organ. Varje bostadsrätt har en röst, oavsett storlek på lägenhet och hushåll.
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Den väljs vid den ordinarie stämman av medlemmarna, som där också utser revisorer och valberedning.

Det är föreningens styrelse som godkänner nya medlemmar.

Precis som hyresgäster betalar hyra, måste den som har en bostadsrätt betala en avgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. Föreningen ska också sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera.

Som bostadsrättsinnehavare har du dels ansvar för lägenhetens skötsel, dels också ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten i stort. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är den enskildes ansvar och vad som är föreningens.

Föreningen ansvarar för:

 • fasader
 • yttertak
 • trapphus och hissar
 • vatten- och avloppsstammar
 • marken runt huset
 • källare och vind
 • elledningar
 • värmesystemet

Du som medlem ansvarar för:

 • tapeter
 • målning
 • golv
 • vitvaror i köket
 • tvättmaskin i lägenheten

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har ett unikt lägenhetsnummer.

Kod & Lås

Till lägenheten hör 3 st lägenhetsnycklar och 3 st taggar. Extra nycklar och extra taggar går att beställa.

Extra nycklar och går att beställa genom att skicka mail till styrelsen info@brfliljekonvaljen.se där du anger namn, lägenhetsnummer och bild på befintlig nyckel (fram och baksida) där numren framgår tydligt. Ange även leveransadress och mobilnummer för sms-avisering. Efter detta lägger vi en beställning till vår nyckelleverantör BB-gruppen Bysmeden Lås AB. Kostnad för nyckel är cirka 350 kr inkl frakt. Du betalar via swish till BB-gruppen och uppger ordernummer som ni får från styrelsen.

Tagg/blipp:

Taggar beställer ni hos Styrelsen genom att skicka ett mail med ert namn och lägenhetsnr till mailto:info@brfliljekonvaljen.se. Taggarna kostar 300 kr och faktureras via hyresavin.
Om ni tappar bort en tagg så skriv upp R nummret på alla dem taggarna ni har kvar och skicka i ett mail till Brf Liljekonvaljen, tillsammans med namn och lägenhets nr. Ny tagg kostar 300 kr och faktureras via avgiftsavin.
ex. R 33344445, R 23334445 Gösta Göstasson, lgh 37-0001.

Hyra ut

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Till att börja med behöver styrelsen få veta varför och hur länge. Skicka ett mail styrelsen och beskriv detta så tar styrelsen ett beslut.

Avtal upplatelseandrahand BRF aug 2015

Om styrelsen godkänner ska ni:
– se till att hyresgästen tar del av stadgarna och trivselreglerna, samt signerar dessa.
– fyll i avtal som finns här ovan.
– Lägg påskrivna dokument i styrelsens brevlåda, vid entrén på Våtmarksvägen 33.
– Om ni vill fortsätta att hyra ut lägenheten efter ett år behöver ni komma in med en ny ansökan.

På grund av tillkommande kostnader för föreningen i samband med hantering av andrahandsuthyrning. Debiterar föreningen 10% av ett prisbasbelopp per år.
Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen.

Försäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker föreningens ansvar för byggnaden. Föreningen har även bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Den ger dig skydd mot t ex fukt- och brandskador som vanligtvis inte ingår i en vanlig hemförsäkring.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att du inte stör eller störs av dina grannar, särskilt nattetid mellan klockan 22-08. Det betyder att TV och musikanläggningar används så att dessa inte stör andra. Slå av även tekniska apparater som för oväsen som t ex tvätt- och diskmaskin.

Alla renoveringsarbeten/ommöblering/upphängning av tavlor mm som medför störande ljud får endast ske dagtid. Försök också undvika att slå i dörrar och prata högt i trapphus, på gården och utanför porten under denna tid.

Om du planerar att ha fest, informera dina grannar i förväg genom att lägga lappar i brevlådan och i porten. Har du behov av att fortsätta sent är det mer lämpligt att hyra en festlokal för ändamålet.

Boka jaktvillan här.

Vid eventuella störningar kontakta i första hand alltid den som stör. Försök hålla en god ton och en bra kommunikation för att lösa problemen på bästa sätt. Om störningarna fortsätter kontakta styrelsen.

Grillning

Grillning och dylikt är tillåtet med el- gasolgrill på balkonger och uteplatser. Medlem är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller ovarsamhet.
Det är viktigt att gasol förvaras på ett korrekt sätt.

Nedan följer ett utdrag från sidan 8-9 ur broschyren Gasol-för-hem-och-fritidsmiljö från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

Förvaring i flerbostadshus

I flerbostadshus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Förvaring på icke inglasad balkong

Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Om man vill kan behållarna förvaras i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind.

Förvaring på inglasad balkong

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inom- hus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

Förvaring i vinds- och källarförråd och garage

Förvaring av gasolbehållare i vinds- och källarförråd och flerbils- garage är förbjudet.”

Namnskyltar

Ändringar av namnskyltar i porten, utanför dörren och på postlådan vid inflytt av nya medlemmar samt vid namnbyte utförs av vår fastighetsförvaltare Cityförvaltning.

Garageplats, fjärrkontroll, taggar

Om du vill hyra garageplats i förenings garage kostar bilparkering 1000 kr/månad, MC-parkering 450 kr/månad & El-bilsparkering 1200 kr/månad plus kostnad på 1,85 kr/kWh.
Kontakta då styrelsen; info@brfliljekonvaljen.se
Även för fjärrkontroll till garage och taggar till porten kontaktar ni info@brfliljekonvaljen.se

Bopärm

Till varje lägenhet ska det finnas en lägenhetspärm som skapades när huset byggdes och de första boende i lägenheten flyttade in. All dokumentation finns även digitalt under sektionen dokument samt även en zip fil som innehåller alla dokument kan laddas ner.
Bopärmen tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid överlåtelse.