Trygghet och säkerhet

För att bibehåll/öka trygghet/säkerhet vill vi uppmärksamma samtliga medlemmar om följande:

  • Släpp inte in okända person i fastigheten. Detta gäller oavsett vad dem än säger.
  • Detta gäller även bilar in till garaget.
  • Var lyhörda, vid misstanke om brott ring 112.
  • Visa civilkurage efter bästa förmåga, detta är en minst sagt obekväm situation men du kan rädda liv. Det kan handla om att man exempelvis skriker jag har ringt polis i rätt ut i trapphuset vid inbrottsförsök eller skrika sluta när du ser ungdomar/barn agera på ett icke korrekt vis.

Brf Liljekonvaljens har en ledamot som även agerar som Trygghetsambassadör i Järvastaden. Det innebär i sin korthet, att ambassadören tillsammans med övriga representater i Järvastaden arbetar proaktivt för att förebygga brott och på sikt BIBEHÅLLA trygghet. För det är fortfarande väldigt tryggt i Järvastaden.

Initiativet heter: Trygg i Järvastaden och är i grunden beställt av Järvastaden AB. Bolaget som agerar rådgivare heter Stanley Security Sverige AB.