Förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Österåkers Bostadsrättförvaltning AB, en del av SBC-gruppen och den fastighetstekniska förvaltningen sköts av Cityförvaltning AB. Kontaktuppgifter finns nedan.

The financial management is managed by SBC and the property management is managed by Cityförvaltning AB. Contact details are available below.

Ekonomiska förvaltningen 
SBC
Box 550
184 25 Åkersberga
Tfn: 08 – 544 109 70
Mail: info@obfab.se
Site: www.obfab.se
 

 

Tekniska förvaltningen
Cityförvaltning AB
Box 23090
104 35 Stockholm
Tfn: 08 – 20 75 80
Mail: info@cityforvaltning.se
Site: www.cityforvaltning.se