Teknik och underhåll

 

Underhåll

Du har, som ägare till bostadsrätten, ansvar för att underhålla din lägenhet. Om något som kan påverka dina grannar går sönder, måste du se till att det repareras. Det gäller särskilt läckageskador.

Om du bygger om, får du inte förvara byggavfall i trapphuset, på gården mm.Om dessa utrymmen blir smutsiga till följd av ombyggnaden, är du skyldig att ordna med städning. Om du använder hantverkare, så gäller samma regler för dem som om du själv bygger om. De får inte lämna byggsopor i allmäna utrymme och bör undvika att lämna fimpar på gården eller utanför portarna. Grovsoporna ska köras till närmaste återvinningscentral eller förvaras i sk ”big bags” på trottoaren/utanför porten (OBS! tillstånd krävs).

TV, bredband och telefoni

Bredband, tv och telefoni levereras från Ownit Broadband AB.

Ownit erbjuder kostnadsfri kundtjänst där abonnenterna kan få hjälp med:

 • Installationsstöd
 • Faktureringsfrågor
 • Uppsägning/Flytt
 • Felavhjälpning

Som kund till Ownit kopplas du alltid direkt till personlig service, tel. 08-525 073 00.
Öppettider:

 • Måndag – Fredag 8–22
 • Lördag – Söndag 10–19

Du kan även nå Ownit per e-post på info@ownit.se

Elinstallation

Lägenheterna är anslutna till ett gemensamt abonnemang för elkraft. I varje lägenhet finns en gruppcentral monterad med automatsäkringar och jordfelsbrytare samt separat undermätare för elkraft.

Varje lägenhet betalar varje månad för en förbestämt schablonförbrukning. Sedan görs det årligen en avstämning av faktiskt elförbrukning och betald schablonförbrukning. Mellanskillnaden debiteras eller krediteras lägenheten.

Lägenheterna har förberetts för leverans av telefon och bredband via fiber, med tillhörande uttag. Kabel-tv med grundutbud ingår i månadsavgiften.

Värme och ventilation

Huset är anslutet till ett fjärrvärmenät. Uppvärmning sker med vattenburna radiatorer. Lägenheterna har mekanisk frånluftsventilation och tilluft via friskluftsintag.

Värmen är alltid på, när yttertemperaturen går under 16 grader börjar värmen cirkulera. I varje element sitter en termostat som styr så att det ska vara 20-21 grader i lgh och om det är så varmt kan det bli så att man upplever det som att elementet inte fungerar. I de fall där värmen inte når upp till 20-21 grader så kan det vara så att elementen behöver luftas eller att termostaten kärvat ihop under sommaren.

Om man upplever det som kallt i lgh ska man mäta temperaturen 1 m in från vägg/fönster och 1 m upp golvet, har man 20-21 grader är det ok. Är det kallare så kontaktar man Cityförvaltning som kommer med ett förfinat mätinstrument. Kommer det en snabb köldknäpp blir det naturligtvis en viss fördröjning innan värmen kommer upp vilket man måste vara medveten om.


Brandskydd

Gör en kontroll av brandvarnaren minst en gång i kvartalet och när du har varit hemifrån en längre tid. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Brandvarnarens siren ska då ljuda. Undvik att avlägsna brandvarnaren från sin plats, eller att plocka bort batteriet.

Varje hushåll bör ha en brandsläckare också. Ta reda på hur brandsläckaren fungerar och förvara den lättåtkomligt.

Balkonger

Vid inflyttning 2015 skapades en tillfällig balkonggrupp som träffade flera leverantörer, jämförde produkter, garantier, priser och helhetskänsla hos de olika leverantörerna.
De valde sedan att gå vidare med Sakke balkongkonsult då de gav oss bäst känsla samtidigt som priset var fördelaktigt för samtliga, i snitt sparar varje person ca 10 000 kr beroende på vilken balkongstorlek man har.
Sakke sökte senare bygglov för föreningen och glasade in balkonger till de medlemmar som var intresserade.
Om du vill glasa in din balkong ber vi dig kontakta Sakke Balkongkonsult AB.

Kondens på fönster

Utvändig kondens är ett naturligt fenomen som kan uppstå på alla ytor om ytans temperatur faller under den omgivande luftens daggpunkt*. Exempelvis på morgonen efter en klar natt får man ofta sätta på vindrutetorkarna i bilen för att ta bort kondensen. Samma sak kan hända på fönstren om nedkylningen från himlen och den omgivande luften inte kompenseras av värmeförlusterna genom isolerrutan. Moderna fönster har rutor med så god isolering (lågt U-värde) att detta kan inträffa under vindstilla och molnfria nätter. Om du får utvändig kondens på dina fönster är det alltså ett kvitto på att du har gjort ett bra val av fönster. För att det ska uppstå utvändig kondens på ett välisolerat fönster krävs, förutom en vindstilla och molnfri natt, även låg utomhustemperatur, hög luftfuktighet och fri sikt från fönstret mot himlen. Ett lätt val kan man tycka, särskilt som utvändig kondens inte är mer skadligt för fönstret än en regnskur. Det är framför allt på våren och hösten som det här naturliga fenomenet uppstår då och då under klara nätter. Kondensen stannar kvar under morgontimmarna men när värmen stiger försvinner den alltid.
* Daggpunkt är den temperatur, för ett visst tryck och en viss luftfuktighet,där vattenånga kondenseras (dvs fukt frigörs ur luften i form av små vattendroppar på kalla ytor).
Källa: elitfonster.se

Uppsättning av persienner

Det har uppstått problem vid montering av persienner så här kommer en anvisning om hur det ska ske så att er balkongdörr inte skadas.
”För att det ska funka att montera persienner måste man använda ett beslag upptill i bågen så att persiennen kommer ner något. För att beslaget ska passa måste man klippa av lite på glaslisterna upptill som håller glaskassetteten så att beslaget blir centrerad & persiennlamellerna går fritt.” Viktigt att ni informerar er persiennleverantör om detta som även är den som tillhandahåller beslaget.

Tips!

 • Diska fettfilter till spiskåpa varannan månad
 • Testa jordfelsbrytare 1-2 gånger per år
 • Testa brandvarnare, byt batteri 1-2 gånger per år
 • Rengör filter, tvättmedelsfack, trumma och gummilist på tvättmaskin vid behov
 • Rengör filter till vattenanslutning och vattenpump i tvättmaskin 1-2 gånger per år
 • Rengör luddfilter och töm vattenbehållaren i torktumlare efter varje använding
 • Rengör kondensor i torktumlare 3-4 gånger per år
 • Rengör filter, trumma och gummilist på torktumlare vid behov
 • Smörj gångjärn och lyftmekanism på duschväggar 1-2 gånger per år
 • Se över innerdörrar 1-2 gånger per år
 • Lufta radiatorerna 1 gång per år
 • Kontrollera att inga golvbrunnar är täppta eller uttorkade. Åtgärda genom att rensa, respektive spola vatten regelbundet
 • Smörj in fönterbänkar av sten med såpa 3-4 gånger per år
 • Rengör ventilationsdonen 2 gånger per år.

Tilluftsdon och rengöring:

Tilluftsdon ska endast rengöras på utsidan.  Skruva inte på skivan för då ändrar man på volymen av luft som strömmar in i lägenheten. Det är extremt viktigt att man inte ändrar inställning, det kan räcka med att en bostadsinnehavare ändrar inställning och ett helt trapphus kan få obalans med ventilationen.

 

Frånluftsdon och rengöring:

Frånluftsdon plockas ned, hela delen med ram, som man sköljer av och rengör med diskmedel. Sedan ska man även göra rent i röret där man tar bort damm och smuts med borste eller dammsugare. Sätt sedan tillbaka genom att fästa metallring i första skåran i röret.