Styrelsen

Styrelseledamöter

Ordförande – Adrian Jelveh – Våtmarksvägen 33     

Kassör – Ulf Aronsson – Dammtorps Allé 11

Sekreterare – Rolf Nilsson – Våtmarksvägen 33

Ledamot – Patricia Mauritzon  – Meanderslingan 34

Ledamot – Johanna Wretås – Fridensborgsvägen 142

Suppleant – Asmaa Shamma – Meanderslingan 36

Valberedning

Katarina Linner