Styrelsen

Styrelseledamöter

Ordförande – Adrian Jelveh – Våtmarksvägen 33     

Sekreterare – Cecilia Spiik – Fridensborgsvägen 142

Kassör – Ulf Aronsson – Dammtorps Allé 11

Ledamot – Carolina Byrmo – Meanderslingan 34

Ledamot – Fredrik Sundin – Fridensborgsvägen 132

Suppleant – Rolf Nilsson – Våtmarksvägen 33

Suppleant – Soraya Hosseini – Fridensborgsvägen 140

Suppleant – Henrik Janzen – Våtmarksvägen 33 

Suppleant – Tanja Wiklund – Dammtorps Allé 13

Valberedning

Christopher Lidbäck, sammankallande

Fajer Fajerson

Ekonomisk förvaltare:

Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB
Box 550, 184 25 Åkersberga
Besöksadress: Företagsallén 8
Växel: 08 – 544 109 70
E-post: info@obfab.se
www.obfab.se