Styrelsen

Styrelseledamöter

Ordförande – Adrian Jelveh – Våtmarksvägen 33     

Kassör – Ulf Aronsson – Dammtorps Allé 11

Sekreterare – Rolf Nilsson – Våtmarksvägen 33

Ledamot – Patricia Mauritzon  – Meanderslingan 34

Ledamot – Johanna Wretås – Fridensborgsvägen 142

Suppleant – Asmaa Shamma – Meanderslingan 36

Valberedning

Cecilia Spiik, sammankallande

Vaia Zigouris

Ekonomisk förvaltare:

Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB
Box 550, 184 25 Åkersberga
Besöksadress: Företagsallén 8
Växel: 08 – 544 109 70
E-post: info@obfab.se
www.obfab.se