Välkomstbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Brf Liljekonvaljen i Järvastaden

Vi hoppas du/ni skall trivas och vill med det här brevet hälsa er välkomna och samtidigt ge er en del praktisk information.

Styrelse

Namn på funktionärer finns på hemsidan och på anslagstavlorna i entréerna: styrelse, styrelsesuppleanter och kontaktombud (husvärdar). Meddelanden till styrelsen lämnas via husvärdarnas postboxar eller med e-post till styrelsen.

Hemsida och e-postadress

Föreningens hemsida https://www.brfliljekonvaljen.se/

e-postadress till styrelsen: info@brfliljekonvaljen.se

Vi finns också på Facebook i den slutna gruppen Brf Liljekonvaljen i Järvastaden. Gå gärna in och anslut dig till gruppen. Det underlättar framtida kommunikation

Till lägenheten hör

En digitalbox med tillhörande kort, tre nycklar till bostaden,tre nyckelbrickor och en Bopärm med nyttig information.

Nycklar, nyckelbrickor, porttelefon och brandvarnare

Lägenhetsnyckeln går till olika utrymmen, entrédörren, postbox, sopnedkast, cykelrum och barnvagnsrum.

Nyckeltaggarna används till entrén samt till garage.

För de som hyr garageplats finns det också en fjärrkontroll för in och utfart.

Som nyinflyttad bör man kontrollera att brandvarnaren fungerar.

Föreningens regler

Föreningens trivselregler och stadgar finns på hemsidan.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som

Innefattar:

  1. Ingrepp i en bärande konstruktion,
  2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Bostadsrättshavaren har allt att vinna på att konsultera styrelsen för att få bra råd och i slutänden troligen ett bättre slutresultat av ändringen för alla parter.

Återvinning och Sophantering

Vi ber er respektera och följa anvisningarna för avfallssortering. Sopkärlen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Vi har sopkärl på Fridensborgsvägen 142, Meanderslingan 34, korsningen Våtmarksvägen och Dammtorps allé.

Återvinningsbara förpackningar av papper/papp/plast/metall/glas samt tidningar får inte slängas i sopkärlen utan skall slängas i återvinningen vid ICA.

Grovsopor får inte slängas med övrigt hushållsavfall eller ställas i källargångar och andra gemensamma utrymmen. Du ansvar själv för att grovsopor transporteras till en allmän återvinningscentral, t.ex. återvinningscentralen Kvarnkullen, Enköpingsvägen 129, ungefär vid trafikplats Rissne.

Parkering/garage

Du som är boende i Brf Liljekonvaljen kan parkera antingen i föreningens garage eller på valfri gata med boendeparkering.

Boendeparkering ansöker du om på www.solna.se. Om du vill hyra garageplats i förenings garage kostar bilparkering 1000 kr/månad, MC-parkering 450 kr/månad & El-bilsparkering 1500 kr/månad. Kontakta då styrelsen; garage@brfliljekonvaljen.se. Vid uppsägning eller flytt ska fjärrkontrollen lämnas tillbaka till Styrelsen.

Det är absolut förbjudet att parkera bilar i garaget om man inte hyr en plats. Detta gäller även tomma parkeringsplatser. Gäster parkerar på gatan. Avgiften erläggs i betalautomaterna vid vägen.

Bra att tänka på för dig som använder garageporten.

Ska du köra ut ur garaget med bil ska du använda din fjärrkontroll, den öppnar hela garageporten. Skall du åka ut med cykel skall du använda din lägenhetsbricka, då öppnas bara halva garageporten.

Systemet är uppbyggt så att brickor endast öppnar halva porten pga. av att det är till för gångtrafik och cyklar. För biltransport skall fjärrkontroll användas.

Månadsavgiften vid ägarbyte

Tänk på att göra upp efterdebiterade förbrukningsavgifter med förra ägaren samt att överta avier för månadsavgiften.

Ekonomiförvaltare, SBC

Webbadress till SBC (ekonomiförvaltare): www.sbc.se/portalen

Inloggningsinformation fås av SBC, e-post: kundtjänst@sbc.se Tel. 0771-722 722.

Hissar och Trapphus

Var rädd om våra trapphus när du flyttar in och ut.

Fastighetsskötare, Cityförvaltning AB sätter ditt/era efternamn på anslagstavlan och postboxen och det skall endast vara bostadsrättsinnehavarens namn.

Felanmälan

Fastighetsskötsel & Lokalvård sköts av Cityförvaltningen AB.

Ärenden (garantiärenden) som gäller funktion t ex lås som inte fungerar, en dörr som hängt sig, mindre vattenläckage mm rapporteras till Styrelsen.

Andra ärenden t ex elfel, större vattenläckage mm anmäls till Cityförvaltning AB: 08-20 75 80 eller info@cityforvaltning.se

Vid akuta fel kvällar och helger kontakta Jourmontör på 08-657 77 20.

OBS! Kontaktar du fastighetsskötaren eller jour som inte är ett garantiärende eller föreningens ansvar står du själv för kostnaden.

Felanmälan av vitvaror rapporteras till Bosch/Siemens. Telefon: 0771-11 22 70 eller www.bosch-home-se eller www.siemens-home.se Telefontid: 08:00-19:00

Försäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker föreningens ansvar för byggnaden. Föreningen har även bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Den ger dig skydd mot t ex fukt- och brandskador som vanligtvis inte ingår i en vanlig hemförsäkring.

Slutligen vill vi återigen hälsa er hjärtligt välkommen till Brf Liljekonvaljen i Järvastaden

Vid eventuella frågor kontakta gärna styrelsen

Vänliga hälsningar

Styrelsen