Välkomstbrev

Välkommen till Brf Liljekonvaljen i Järvastaden!

Vi hoppas du/ni skall trivas och vill med det här brevet hälsa er välkomna och samtidigt ge er en del viktig och praktisk information. Det är särskilt viktigt att du/ni läser igenom sida 2 avsnitt Föreningens regler.

Styrelsen

Namn på styrelsemedlemmar finns på hemsidan och på anslagstavlorna i våra nio entréer. Styrelsemedlemmarna bor i föreningen och har även vanliga jobb parallellt med styrelseåtagandena. Styrelsen väljs av medlemmarna vid varje årsstämma som normalvis sker under maj/juni. Meddelanden till styrelsen lämnas via brev i postboxen på Våtmarksvägen 33 eller via e-post. Uppge alltid din adress, telefonnr och lägenhets nr, sex siffror. Lgh nr finner du ovanför din ytterdörr.

Hemsida och e-postadress

Föreningens hemsida https://www.brfliljekonvaljen.se/

E-postadress till styrelsen: info@brfliljekonvaljen.se

Facebook: Brf Liljekonvaljen i Järvastaden.

Styrelsen kommunicerar till alla medlemmar via Boappa.

Appen: Boappa finns för både iOS/Android. Sök på föreningensnamn.

Till lägenheten hör

En digitalbox med tillhörande kort, trådlös-router, tre nycklar till bostaden, tre nyckelbrickor och en Bopärm med viktig information om hur du underhåller din bostad. Det finns mycket som du ansvarar för därför rekommenderas att du tittar i bopärmen noga.

Nycklar, nyckelbrickor, porttelefon och brandvarnare

Lägenhetsnyckeln går till olika utrymmen, entrédörren, postbox, sopnedkast, cykelrum och barnvagnsrum. Nyckeltaggarna används till entrén samt till garage.
För de som hyr garageplats finns det även en App för din iOS/Android telefon, för in och utfart från garaget. Som nyinflyttad bör man kontrollera att brandvarnaren fungerar. Allmän rekommendation är att byta batterier en gång per år. I vissa större bostäder är brandvarnarna sammankopplade via en kabel, var därför försiktig när du byter batteri.

Föreningens regler (Extremt viktigt)

Föreningens trivselregler och stadgar finns på hemsidan. Bostadsrättshavare får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som Innefattar:

  1. Ingrepp i bärande konstruktion
  2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Det råder total förbud på att ändra ventilationsdonen som finns i din bostad. ändrar man inställningen skapas det obalans i hela trapphuset. Brf Liljekonvaljen har haft extremt mycket problem med ventilationen och har spenderat nästan 1.000.000 kr på injustering. Ändrar en bostadsrättsinnehavare på inställningen måste hela det trapphuset injusteras på nytt. Kostnaden för en injustering kostar 60.000 kr och kommer att krävas av bostadsrättsinnehavaren som orsakat obalansen.
  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.
  4. Föreningen har inte Bostadsrättstillägg, detta måste alla medlemmar teckna själva.

Styrelsen rekommenderar därför att rådgöra med styrelsen innan någon form av ingrepp utförs. Skicka e-post till info@brfliljekonvaljen.se vi svarar oftast samma dag.

Återvinning och Sophantering

Vi ber er respektera och följa anvisningarna för avfallssortering. I sopkärlen får endast sedvanlig hushållsavfall slängas. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i kärlet. Pressa absolut inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Det finns sopkärl vid Fridensborgsvägen 142, Meanderslingan 34, och vid Våtmarksvägen 33 (Matavfall enbart). Det är strikt förbjudet att lägga avfall vid kärlet. Detta betraktar föreningen som nedskräpning och polisanmäls eftersom det strider mot gällande lagstiftning.

Sorterade sopor kan återvinnas vid dem kommunala återvinning stationerna bakom ICA och vid Mulle Meck parken. Grovsopor får inte slängas med övrigt hushållsavfall eller ställas i källargångar och andra gemensamma utrymmen. Du ansvar själv för att grovsopor transporteras till en allmän återvinningscentral. Har du ingen bil kan du använda andra tjänster som exempelvis Tiptapp. Brf Liljekonvaljen i Järvastaden har nolltolerans mot nedskräpning. Därför polisanmäls varje incident och anmodan att vida rättelse skickas till den bostadsrättsinnehavare som inte följer reglerna. Efter två rättelser kan även föreningen besluta om vräkning av bostadsrättsinnehavare med hjälp av Kronfogden och bostaden säljs på öppna marknaden.

Parkering/garage

Du som är boende i Brf Liljekonvaljen kan hyra en personlig garageplats eller parkera på gatan med boendeparkering. Boendeparkering ansöker du om på www.solna.se. Om du vill hyra garageplats i förenings garage kostar:

• Bilparkering 1000 kr/månad
• MC-parkering 450 kr/månad
• El-bilsparkering 1200 kr/månad exkl. el.

Vid intresse kontakta parkeringansvarig på: info@brfliljekonvaljen.se. Vid uppsägning eller flytt ska äldre fjärrkontrollen lämnas tillbaka till Styrelsen. Det är absolut förbjudet att parkera bilar i garaget om man inte hyr en plats. Detta gäller även tomma parkeringsplatser. Gäster parkerar på gatan. Avgiften erläggs i betalautomaterna vid vägen.

Bra att tänka på för dig som använder garageporten. Ska du köra ut ur garaget med bil ska du använda din Appen Zesec. I nödfall kan brickan användas vid passage. Felparkerade fordon eller ej behöriga fordon får parkeringsbot utfärdade av styrelsen.

Månadsavgiften vid ägarbyte

Tänk på att göra upp med tidigare ägare gällande förbrukningsavgifter. Alla medlemmar betalar ett schablonsbaserat belopp för hushållsel och vatten varje månad. Varannan månad räknas den faktiska förbrukning fram och eventuellt mellanhavande regleras via månadsavgiften.

Föreningens ekonomiska förvaltare är SBC

Webbadress till SBC: www.sbc.se/portalen
Inloggningsinformation fås av SBC, e-post: kundtjanst@sbc.se Tel. 0771-722 722

Porttelefoni

Brf Liljekonvaljen i Järvastaden har inga portkoder. Vi använder istället traditionella porttelefoner där besökaren klickar fram dig vid entrén och ringer upp på av dig angivet telefonnr. Du öppnar porten genom att klicka på nr 5 på din mobiltelefon/fasta telefon, vill du inte släppa in avslutar du samtalet. Bara medlemmar hos föreningen får finnas med i portsystemet. För att bli tillagd behöver du maila in ditt fullständiga lägenheten: xx-xxxx, mobil nr, namn och adress till info@brfliljekonvaljen.se.

Hissar och trapphusen

Vidta försiktighet när ni transporterar era tillhörigheter och/eller beställningar. Hissen ska skyddas när ni fraktar stora saker eller renoverar i era bostäder. Även golvet ska skyddas. Det är enormt viktigt att medlemmar inte smutsar ner i hissarna, grus som fastnar i hisspåret är det i särklass störst underhållskostnaden föreningen har. Använd därför dörrmattan ordentligt när ni varit ute i skogen och/eller större delen av vinterhalvåret med allt grus.

Fastighetsskötsel/Felanmälan

Kontaktuppgifter finner du vid entrén. Idag är det dock City förvaltningen AB som ombesörjer större delen av skötseln avseende städ och felanmälan. Har du ett akutproblem så som (el/vatten) finns det ett jour nummer: 08-657 77 20.
Annars gäller följande dagtid: 08-20 75 80 eller info@cityforvaltning.se.

Kom ihåg att utryckningar inte är gratis. I föreningens stadgar står det vem som ansvarar för vad. En tum regel är dock att allt utanför din bostad ansvarar föreningen för. I princip allt du ser i din bostad ansvarar du för, med vissa undantag.

Försäkring

Brf Liljekonvaljen i Järvastaden är alltid fullvärdes försäkrad. Men du som medlem måste teckna en hemförsäkring med en Bostadsrätt-tilläggsförsäkring.

Vårda din bostad

Som tidigare nämnt bör du regelbundet vårda din bostad. Samt kontrollera viktiga funktioner. I din bopärm finns det en mängd information. Har du frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta styrelsen. En styrelsemedlem kan även komma förbi och gå igenom de viktigaste delarna. Skicka ett meddelande till info@brfliljekonvaljen.se

Allmänt om Bostadsrättsföreningar

Alla medlemmar hos Brf Liljekonvaljen i Järvastaden ”samäger” Bostadsrättsföreningen. Det innebär att alla har rättigheter men också skyldigheter. Du äger inte din bostad, det gör föreningen, men du äger rätten att nyttja din bostad så länge du följer stadgarna. Därför är det viktigt att alla medlemmar verkar för föreningens bästa. Detta gör du bäst genom att ta ansvar för alla ytor i föreningen samt hjälpa till med felanmälningar och hålla rent. Tar alla sitt ansvar är detta en direkt värdeökning för alla i föreningen.

Välkommen!

/Styrelsen