Avräkningen för elkostnaden på hyresavin för april